Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji „Odbierz Voucher” na stronie internetowej www.loboactive.pl (dalej zwanej „Serwisem”).

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Lobo active Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem Hugona Kołłątaja 16A, 24-100 Puławy, oraz numerem NIP 811 17 58 253.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2.1. Korzystanie z formularza kontaktowego na stronie www.loboactive.pl wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Cele przetwarzania danych
3.1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane w celach kontaktowych.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika również w innych celach, na podstawie odrębnych zgód wyrażonych przez użytkownika.

Zgody marketingowe
4.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, w tym do przesyłania informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów reklamowych, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

4.2. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym lub w osobnym miejscu Serwisu.

Prawa użytkownika
5.1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania.

5.2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Zmiany w regulaminie
6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej www.loboactive.pl.